Utdelning

Planering och efterarbete

Här kan du som mottagare se hur processen är tänkt att gå till och hur du kan förbereda dig för att den ska gå så smidigt som möjligt.

Så här går det till innan vi besöker er:

1. Ni lägger er order hos Order Management

Er orderbeställning inkommer till vår avdelning Order Management. Ni meddelar önskat leveransdatum samt uppger leveransadress. Om ni vill ha enheterna i nära anslutning till den dag då ni önskar utdelning kan det vara fördelaktigt om leverans sker en dag före utdelning, istället för samma dag.

2. Kontakt upprättas för bokning av utdelningsstöd

Ni inkommer med önskemål om utdelningsdatum. En tidig bokning innebär större möjlighet till att få utdelningstöd det eller de datum ni önskar. Uppmärksamma att vårt mål är att nå era förväntningar gällande datum och tid, men att önskningar inte betyder att detta kan garanteras.

3. Ni uppger vilken typ av stöd ni önskar

Ni har möjlighet att beställa utdelningsstöd och/ eller införandestöd. Ni anger vilken av dessa former ni är intresserade av. För att lära er mer om utdelningsstöd och införandestöd - läs här.

4. Informera oss om detaljerna

  • Hur stort är antalet enheter och/eller elever?
  • Var kommer utdelningen att äga rum? 

Kommer vi att befinna oss i klassrum, matsal eller rent av gymnastiksal? Tänk på att det är dyrbara produkter som individerna kommer att hantera, att ha en stabil yta med utrymme att packa upp på är att rekommendera.

  • Har ni särskilda önskemål?
  • Hur mycket tid har vi till förfogande?

När vi lägger schemat för Er utdelning uppskattar vi om ni informerar oss om vi behöver vi ta hänsyn till raster, lunch, skolbussar etc.

5. Vi summerar och återkopplar

Vi presenterar ett lämpligt upplägg anpassat efter Era behov och Ni bekräftar upplägget.

6. Namnlistor

Se FAQ för hur ni går tillväga med era namnlistor.

7. Detta förväntar vi oss av er

  • En representant från er sida som på skolan visar oss var utdelningen kommer att ske och låser upp till de lokaler vi kommer att befinna oss i. Vi önskar emottaga kontaktuppgifter till denna person i god tid innan utdelning. 
  • Klassföreståndare, pedagog, administratör eller dylikt på skolan som närvarar vid utdelning för att stötta upp och bistå med verifiering av eleverna vid utlämnandet av enheterna.
  • Om inloggningsuppgifter krävs för att komma in på olika konton behöver eleverna känna till sina respektive uppgifter, alternativt att ni själva har kunskap om dessa. Är det många inloggningsuppgifter som eleverna skall hålla koll på? Förslagsvis kan ni ha förberett detta moment genom att skriva ut uppgifterna och strax innan utdelning lämnat över dessa till respektive elev. 

Efter att utdelningen är avslutad:

Innan vi tackar för oss vill vi besvara eventuella frågor som uppstått från er sida samt lösa möjliga tekniska utmaningar. Vi packar nu ihop oss. 

Efter att vi har besökt er genomför vi administrativt arbete, dvs. vi säkerställer att enheterna registreras på rätt användare och processen därmed slutförs.

Har du frågor?