Utdelning

Utdelnings- och införandestöd

Vid leverans av nya enheter har ni möjlighet att beställa utdelningsstöd från oss på Lin. En organiserad utdelning planeras och leds sedan av vår personal på plats efter era önskemål.

Utdelningsstöd

Vid leverans av era nya enheter har ni möjlighet att beställa utdelningsstöd från oss på Lin. Vi planerar och organiserar er utdelning efter era önskemål som sedan leds av vår personal på plats. Utdelningsstöd riktar sig främst till elever men kan även planeras utifrån pedagoger.

Vid utdelning delar vi ut enheterna till individerna i er aktuella grupp och säkerställer att enheterna blir registrerade på rätt användare i vårt nya uppdaterade system Lina. 

För att minimera risken för eventuella skador och olyckor på de verktyg som ni leasar från oss informerar vi kort målgruppen om försäkringsvillkor samt tillhandahåller en enkel instruktion om hur eleven hanterar sitt digitala verktyg på bästa sätt.

Vid utdelning levereras de aktuella enheterna till er angivna adress. Personal från Lin Education kan även vid ett fåtal tillfällen transportera enheterna till utdelningen, detta sker i så fall i samband med utdelningstillfället. 

Införandestöd

Eleverna har vid detta skede sina nya enheter framför sig. Gruppen packar upp och startar upp sina respektive enheter för att sedan ledas genom den planerade installationsprocessen. 

Inloggning sker på ex.:

  • WI-FI (Ni har i förväg informerat oss om inloggningsuppgifter till ert nätverk)
  • Grundläggande samt relevanta användarkonton
  • Apple-ID eller dylikt

Observera att ni som skola ansvarar för att tillhandahålla information om inloggningsuppgifter. Det är även viktigt att ert nätverk klarar av den aktuella belastning som kommer att uppstå. Om nätverket ej fungerar effektiviseras inte processen och utdelningsstödet kan komma att ställas in.

Har du frågor?