Utdelning

FAQ

Har du frågor? Det finns en chans att någon annan redan undrat samma sak. Här kan du få svar på de vanligaste funderingarna.

1. Hur gör jag med namnlistor?

Format

Vi kan endast hantera namnlistorna om de inkommer i Excelformat.  Vi kan ej behandla namnlistor i PDF, Word eller i fotoform. Vi kan heller inte hantera information uppdelat i olika flikar i . Separera informationen i olika filer i sådana fall.

Om ni har beställt olika verktygsmodeller till er skola skall det tydligt framkomma i dokumentet ni översänder vilken grupp som skall ha vilket verktyg. Antingen via att ni har med verktygsmodellsnamn i filnamnet, alternativt att ni har en kolumn i er fil med verktygsmodell.

Namnge filen

Döp filen till "Kommunnamn - Skolnamn - Klass" alternativt "Privatskola - skola"

All data i filen skall vara separerad i olika kolumner, dvs. för- och efternamn samt klass i separata kolumner. 

Nedan ser ni exempel på rubrikskolumner där de i fetstil är obligatoriska. Övriga är valfria med möjlighet för ytterligare önskemål.

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Klass
  • Vertyg
  • Personnummer
  • Mailadress
Skärmbild från excel
Har du frågor?