Pedagogik

Utbildning

Inspirerande utbildning är nyckeln till ett lyckat utvecklingsprojekt. Med lång erfarenhet av en mångfald metoder och modeller kan vi skräddarsy ett unikt tema för just ert utbildningskoncept.

Kom igång med utbildning
Kontakta oss

Levande teman

Vi jobbar med metoder och modeller som stöd i våra utbildningsprocesser men varje unikt tema lever sitt eget liv och präglas av den specifika verksamheten.

Unika melodier

Vi tror inte på övergripande reproducerbara koncept. Vår utbildningsmelodi leds av en tro på att utbildningar måste skräddarsys efter varje unikt tillfälle, och influeras av kontinuitet över tid med en sammanhängande rad insatser som har ett gemensamt mål och syfte.

Konceptuell guldgruva

Vårt team har en bred och djup erfarenhet av olika typer av utbildningskoncept vilket ofta blir till en guldgruva när inspiration och kompetens för just ert utbildningskoncept ska tas fram.

Utbildning med grupper från London

Skolledar­utbildning i förändrings­ledarkskap

När alla i organisationen får världens mest moderna kommunikationsverktyg händer radikala saker och verksamheten kan inte se ut som den alltid gjort – vi hjälper till att planera, iscensätta, leda och följa upp förändringsprocesser.

Utbildning av förstelärare

Att vara förstelärare innebär att man är en informell ledare och ofta har ett speciellt ansvar för en specifik utvecklingsfråga eller process. Vi bistår med att dels skapa en samlad bild av uppdraget, ansvaret och genomförandet men vi ökar också förståelsen av det informella ledarskapets förutsättningar och hur man leder och driver processer.

Spets­utbildningar i ämnes­didaktik

När digitala verktyg införs i undervisningen ställs krav på en ny typ av didaktik på sin spets. Vi bistår med utbildningar i digital didaktik med fokus på olika grupper i skolan. Idag har vi genomfört utbildningar kopplat till alla skolans ämnen och vi samarbetar med några av landets skickligaste digitala didaktiker.

Bedömning för lärande för hela organis­ationen

Vi bistår i att skapa en genomgående tråd vad gäller bedömning för lärande för er organisation. Vi utbildar alla som berörs av det förändrade synsättet som det innebär att jobba formativt och anpassar innehåll och upplägg efter målgrupp och förkunskaper.

En av många utbildningar under BETT i London

"Ni gjorde ett toppenjobb med uppstarten och nu är det upp till oss att sätta igång arbetet"

Inga-Lena Spansk, Skolchef för För- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun

Visste du att...

Under ett år genomför vi över 1000 utbildningstillfällen i 60 kommuner över hela landet. Nyfiken på hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kom igång med utbildning
Kontakta oss