projekt

Berättelsemaskinen

Tjänsten Berättelsemaskinen ökar elevers motivation för lärande. I spelet kommer eleverna på ett lustfyllt sätt lära sig om komplexa saker och deras lärande kommer att förflyttas utanför den ordinarie skoltiden och skolmiljön.

Lär dig mer om spel och berättande i skolan
Kontakta Karl

Berättelsen i centrum

Spelet är en interaktiv berättelse där eleverna genom att skapa digitala media för handlingen frammåt och låser upp nya uppdrag och utmaningar. Berättelsen kretsar kring elevernas närmiljö och de mysterier som döljer sig i deras vardagliga omgivning

Tre glaa tjommar

Mer information

Svensk skola lider brist på digitala relevanta läromedel och systematiserade och öppna processer för lärande. Trots att Lin Education vann årets bästa digitala läromedel 2014 med produkten På Riktigt inser vi tillsammans med konsortiet att marknaden saknar en produkt som enskilt siktar in sig på att skapa en producerande process av digital media. Produkten som gör detta behöver vara lättillgänglig, skalbar och gå hand i hand med svensk skolas läroplan och mål och locka fram elevernas egna drivkrafter vad gäller skapande och innovation.

Vill ni spela?

Flera testspel har satts upp inom projektet berättelsemaskinen, med flera hundra elever och lärare som spelare och tematik som Swedish crime, Sherlock Holmes och thriller med folklore-inslag. Vi söker fler klasser och grupper som vill ge sig in i äventyret och skapa sina egna berättelser. Vi har tack vare stöd från Vinnova fått möjlighet att vidareutveckla en tjänst och spel för att öka elevers motivation och lärande bortom tid och rum. Projektet som heter Berättelsemaskinen utvecklas tillsammans med Högskolan Väst, Monkey Dancers, Göteborgs Regionen och Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Lär dig mer om spel och berättande i skolan
Kontakta Karl