Innehåll

Berättelse­maskinen

Vi utforskar spelbaserat lärande i svensk skola

Lär dig mer om spel och berättande i skolan
Kontakta Karl

Interaktivt berättande

Berättelsemaskinen är en interaktiv berättelse där eleverna genom att skapa digitala media som blogtexter, podcasts, filmer och foto för handlingen framåt och låser upp nya uppdrag och utmaningar. Berättelsen kretsar kring elevernas närmiljö och de mysterier som döljer sig under den bekanta ytan.

Genom Berättelsemaskinen ökar elevers motivation för lärande. I spelet kommer eleverna på ett lustfyllt sätt lära sig om komplexa saker och deras lärande kommer att förflytta sig utanför den ordinarie skoltiden och skolmiljön.

Varför behöver skolan berättelsemaskinen?

Svensk skola lider brist på digitala relevanta läromedel och systematiserade och öppna processer för lärande. Trots att Lin Education vann årets bästa digitala läromedel 2014 med produkten På Riktigt inser vi tillsammans med konsortiet att marknaden saknar en produkt som enskilt siktar in sig på att skapa en producerande process av digital media.

Produkten som gör detta behöver vara lättillgänglig, skalbar och gå hand i hand med svensk skolas läroplan och mål och locka fram elevernas egna drivkrafter vad gäller skapande och innovation.

Engagerande lärande i det expanderade klassrummet

Hur går spelet till?

Genom att interagera med spelets karaktärer via mail och sociala medier får eleverna i uppdrag att undersöka och dokumentera intressanta platser i sin omgivning. Platsernas historia och förutsättningar knyter ihop berättelsen. På resan möter de sin lokala historia med nya ögon och lär sig använda sociala medier som ett sätt att argumentera, påverka och skildra sina upplevelser. Spelet är konstruerat för att spelas under lektionstid, men vi uppmuntrar eleverna att forska, skriva och dra slutsatser även utanför skolan.

På alla sociala medier och i alla samtal med dramats roller ska eleverna lever sig in i att mysteriet är på riktigt. Att kommunicera inom ramen för berättelsen gör spelet spännande och är en bra övning i att ta ett perspektiv utanför sig själv. Berättelsemaskinen är lättillgänglig, skalbar och gå hand i hand med svensk skolas läroplan och mål att locka fram elevernas egna drivkrafter vad gäller skapande och innovation.


Vill du veta mer om Berättelsemaskinen? Fyll i din emailadress så skickar vi dig mer information:

Äsch! Något gick snett. Prova igen.

Vill ni spela?

Flera spel har satts upp inom projektet berättelsemaskinen, med flera hundra elever och lärare som spelare och tematik som Swedish crime, Sherlock Holmes och thriller med folklore-inslag. Vi söker fler klasser och grupper som vill ge sig in i äventyret och skapa sina egna berättelser.

Lär dig mer om spel och berättande i skolan
Kontakta Karl