Pedagogik

Process­ledning

Med utgångspunkt i en djup förståelse för pedagogik och skolans unika förutsättningar, hjälper vi er att förflytta er verksamhet framåt, på ert unika sätt.

Vill du veta mer om processledning?
Kontakta oss

Med skolan i fokus

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv på organisation och utveckling, har vi alltid skolans förutsättningar för ögonen.

Vi vill sätta skolan i ett större sammanhang såsom samhället i stort, ledarskap som generell förutsättning eller med kontrasterade speglingar som en del i en utvecklingsprocess.

Phil Avery från Bohunt School inspirerar 100 svenska lärare under Bett 2016.

"Lin Education har på ett professionellt sätt utmanat och utvecklat våra förstelärares (SYL) reflektioner kring skolans digitalisering. Detta har bidragit till tydliga och konkreta insatser som gör skillnad för eleverna och som fortsätter att driva lärares professionella utveckling."

Jörgen Florheden, IKT-pedagog på Jenny Nyströmsskolan

Våra processledare håller utbildningar gärna skräddarsydda lösningar för just er verksamhet.

Visste du att...

Vi jobbar idag med 60 svenska kommuner över hela landet. Våra processledare har en djup förståelse för att processledning blir som bäst när den är unikt anpassad efter verkliga förutsättningar. Därför använder vi oss inte av en enda modell, utan ser till att en modell tas fram för varje process.

Vill du veta mer om processledning?
Kontakta oss