Innehåll

Pluttra

Ett inspirerande dokumentationsverktyg mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare. Ett fönster in i  barnens dag på förskolan som visar barnets lärande, lek och utveckling.

Vill du prova Pluttra?
Kontakta oss

Fånga barnens ögonblick

Pluttra är en unik app för information och säker dokumentation i förskolan. Med appen kan pedagoger fånga barnens dagliga ögonblick så att vårdnadshavare kan följa med, var de än befinner sig.

Pluttra för pedagoger

“Kontakten jag får med Alice när hon inte är hemma, få se i bilder vad hon gör på dagarna, det känns väldigt väldigt bra”

John Birkmar, pappa

Kvalitativ dokumentation för Pedagoger

Dokumentationen i Pluttra kan bestå av text, foto och film. Alla användare loggar in via sin smartphone, surfplatta eller dator på pluttra.se eller via våra appar som du hittar i App Store och på Google Play.

Trygghet för Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du tillgång till “ett digitalt fönster” med foto, film, kalender och meddelanden, en möjlighet att i realtid ta del av ögonblick under ert barns dag på förskolan och av pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. Läs mer

Pluttra för vårdnadshavare

 

Överblick för beslutsfattaren

I Pluttra Statistik kan ni både utläsa hur många ögonblick/reflektioner/kategorier som har publicerats för kommunen/verksamheten, förskolan, avdelningen och det enskilda barnet. Vi har även synliggjort vilka citat ur Lpfö som har taggats (för kommunen, förskolan, avdelningen och det enskilda barnet) och vilka ni har kvar att arbeta med.

“Pluttra har påverkat oss till en bättre struktur, vi har en tydlighet i dokumentationen, det finns en röd tråd genom alla delar”

Jessica Falk Petersson, Förskolechef

Visste du att...

Varje dag används Pluttra för att dokumentera 30.000 barns vardag på förskolan. Över 50.000 vårdnadshavare kan därmed följa sitt barns dag på ett helt nytt sätt.

Vill du prova Pluttra?
Kontakta oss