Innehåll


Pluttra

Ett välutvecklat och säkert dokumentationsverktyg för förskolan. Som förskolechef kan du enkelt följa din verksamhets planering, dokumentation och utveckling. Plattformen ger dessutom vårdnadshavaren ett fönster in i  barnens dag på förskolan som visar barnets lärande, lek och utveckling. Testa idag!

Pluttra Icon
Har du frågor om Pluttra?
Kontakta oss

Dokumentera barnens vardag

Pluttra är en plattform för säker dokumentation och information i förskolan.
Du som arbetar på förskolan kan enkelt fånga barnens dagliga aktiviteter och dela med vårdnadshavarna. vilket skapar transparens och förståelse för verksamheten.

Pluttra för pedagoger

“Kontakten jag får med Alice när hon inte är hemma, få se i bilder vad hon gör på dagarna, det känns väldigt väldigt bra”

John Birkmar, pappa

Kvalitativ dokumentation för förskolan

Dokumentationen i Pluttra kan bestå av text, foto och film. Alla användare loggar in via sin smartphone, surfplatta eller dator på pluttra.se eller via våra appar som du hittar i App Store och på Google Play.

Trygghet för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du tillgång till “ett digitalt fönster” med foto, film, kalender och meddelanden, en möjlighet att i realtid ta del av ögonblick under ert barns dag på förskolan och av pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. Läs mer

Pluttra för vårdnadshavare

 

Bra överblick för beslutsfattaren

I Pluttra Statistik kan ni både utläsa hur många ögonblick, reflektioner eller kategorier som har publicerats för på alla nivåer dvs kommunen/verksamheten, förskolan, avdelningen och det enskilda barnet. Ni ser även vilka citat ur Lpfö som har taggats och vilka ni har kvar att arbeta med.

“Pluttra har påverkat oss till en bättre struktur, vi har en tydlighet i dokumentationen, det finns en röd tråd genom alla delar”

Jessica Falk Petersson, Förskolechef

Visste du att...

Varje dag används Pluttra för att dokumentera 30.000 barns vardag på förskolan. Över 50.000 vårdnadshavare kan därmed följa sitt barns dag på ett helt nytt sätt.

Vill du veta mer om Pluttra?
Kontakta oss