Molntjänster

Med skräddarsydda lösningar ser vi till att era nya och gamla digitala lösningar blir till ett samspelt ekosystem.

Innehåll

Med en stark förankring i skolans och förskolans verksamheter, i samarbete med verksamma pedagoger, utvecklar vi digitala plattformar, appar, dokumentationsverktyg och lärmiljöer som bidrar till att skapa meningsfulla lärprocesser.

Pedagogik

I ett ständigt föränderligt landskap av tekniska verktyg har pedagogiken aldrig varit viktigare. Pedagogiken är limmet som binder verktyg och innehåll samman. Förståelsen som ger tekniken mening i lärandets uppdrag.

Labs

För att lära sig måste man experimentera. I labbet testar vi nya koncept för lärande och utforskar vad morgondagens skola skulle kunna vara.

Har du några frågor om våra produkter eller tjänster?
Kontakta oss