Johan Frej
Kommunikationschef
Stockholm
+46 (0)73 350 55 00