PLUTTRA

Ett välutvecklat dokumentationsverktyg för förskolan

Pluttra är skapat enbart för förskolan. Vi vill stödja verksamheten genom erbjuda en användarvänlig plattform för information, kommunikation och dokumentation. Dokumentation som kan bestå av text, foto och film. Alla användare loggar in via sin smartphone, surfplatta eller dator på pluttra.se eller via våra appar som du hittar i AppStore och på Google Play.

Vi vill skapa förutsättningar för förskolans systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill lyfta förskolans verksamhet genom att skapa en struktur som verkar för verksamhetsutveckling. I Pluttra finns möjlighet att ladda upp er VUP, verksamhetsutvecklingsplan, och tagga era prioriterade mål. Er genomtänka planering kommer med andra ord synliggöras tydligare genom att den dagliga dokumentationens ögonblick blir kopplade till en reflektionsyta där de pedagogiska tankarna tydliggörs. Genom tydlig struktur och genomtänkt dokumentation hoppas vi verka för mer kontinuerlig utvärdering och uppföljning av barns lärande, lek och utveckling.

I vår statistik kan ni både utläsa hur många ögonblick/reflektioner/kategorier som har publicerats för kommunen/verksamheten, förskolan, avdelningen och det enskilda barnet. Vi har även synliggjort vilka citat ur Lpfö som har taggats (för kommunen, förskolan, avdelningen och det enskilda barnet) och vilka ni har kvar att arbeta med.

I en digital värld är allt ett klick bort. Vår förhoppning är att du som pedagog i förskolan nu kan ge vårdnadshavare tillgång till sitt/sina barns vardag här och nu  genom ett digitalt fönster. Vi har skapat en viktig meddelande funktion samt en kalender som vårdnadshavare kan prenumerera på – allt för att ständigt ha tillgång till uppdaterad viktig information.

Fredrik Lundin
Produktansvarig

fredrik.lundin@lineducation.se
070-925 85 94

Nu finns nya appen för vårdnadshavare!

Support

Behöver du komma i kontakt med oss för support?
Maila produktsupport@lineducation.se eller ring 010-20 96 310

Testkonto

Registrera dig för ett gratis testkonto.