Om oss

Hållbarhet

Vi har alla ett ansvar för vår miljö och gemensamma framtid. Därför har Lin ett hållbarhetstänk i allt vi gör och producerar. Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar. Tillsammans gör vi skillnad!

Mot en bättre framtid!

Vi satsar på miljövänliga kontor. Återvinning av kontorsmaterial och inköp av ekologiska produkter är en självklarhet i den strategin. Målet är att 95 procent av våra inköp av förbruknings- och kontorsvaror ska vara miljövänliga alternativ.

Vi träffar dagligen ledare, pedagoger och elever från svensk skola. Därför har vi ett ansvar att informera och sprida kunskap kring miljöfrågor. Vi ökar medvetenheten kring miljön bl.a genom våra kom-igång-utbildningar.

Miljöpolicy

Vi är aktören som aktivt försöker göra en bestående skillnad i synen på lärande och skapa nya, bättre förutsättningar för bland annat elever och pedagoger. Detta gör vi till exempel genom att digitalisera, utveckla och utmana såväl elever som pedagoger, rektorer, skolchefer och politiker. Här har vi med vårt starka fäste på den svenska skolmarknaden en stor arena och möjlighet till att skapa förändring och förankra nya idéer hos hela vår unga generation. Detta vill vi nyttja så vi kan göra en bestående skillnad för vårt samhälle i även i hållbarhetsfrågor.

Vi jobbar för en större miljömedvetenhet. Såväl internt som externt.

Kvalité i fokus

Vi jobbar alltid efter att leverera bästa kvalité till våra kunder och partners. Alla processer går igenom faserna: Planera, Göra, Följa upp och Förbättra. Dessa fyra delar utgör beståndsdelarna i vårt systematiskt förbättringsarbete och kvalitet.

Kvalitetspolicy

"En skillnad som gör en skillnad"

Den bärande idén för vårt kvalitetsarbete är att bolaget ska rankas som ledande bland Sveriges återförsäljare. Vi strävar ständigt högre, snabbare, längre framåt i ett kundfokus som bygger på alla deltagares engagemang och fokus samt en processkultur.

Hög kvalité i alla led är viktigt för oss.

Tillsammans gör vi skillnad!

Alla barn och ungdomar förtjänar det bästa. Vi satsar därför på att göra skillnad på fler arenor än skolan. Se några av de organisationer vi stöttar nedan.

Mer info kommer inom kort.

Vill du veta mer?
Kontakta oss