Education

Lin + G Suite = Sant!

Vi har lång erfarenhet av arbetet med implementering av Google Suite for Education i svenska skolor. En stor del av vårt jobb handlar om att skapa förståelse för det digitala ekosystem som G-Suite möjliggör. Genom digitala verktyg och de resurser G-Suite kan erbjuda, förändrar och förstärker vi undervisningen och lärandet i klassrummet.  Nyfiken? Vi hjälper er gärna att komma igång!

Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss!
Maila Anders

Förstärkt lärande

Det finns många kopplingar mellan lärande och de verktyg Google Suite for Education (tidigare Google Apps for Education (GAfE) ger oss tillgång till. Lärande i en sociokulturell kontext stärks med de möjligheter till skapande, delande, kollaboration och publicering G-Suite öppnar upp för. Vi kan, när en implementering av G-Suite genomförts, börja lägga fokus på frågor som:

- Hur skapar vi god undervisning och hur designar vi ett arbetsområde där digitala resurser blir en naturlig del?

- Hur kan ett formativt förhållningssätt till bedömning stärkas av Google Apps?

- Hur vi kan använda oss av funktionerna i Google Apps för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd?

- Hur påverkar det lärprocessen när man har möjlighet att skapa elevaktiva uppgifter och ge eleverna tillgång till sitt eget undervisningsmaterial bortom tid och rum.

Lin Education erbjuder föreläsningar och workshops i flera olika former för att möta er i er implementeringsprocess. Vi har tagit fram en exempelprocedur för hur vi kan hjälpa er att vidare utvecklas i ert arbete med G-Suite. Från en övergripande föreläsning till grundläggande tekniska workshops och i nästa led workshops med fokus på hur undervisning och lärande kan utvecklas.

Nedan ser du en översiktskarta över vad vi kan erbjuda kring GSfE.

Föreläsning

I vår föreläsning kring Google vill vi skapa en djupare förståelse för den tjänst vi ser att fler och fler skolor börjar använda i sin vardag. Vi behöver förbereda elever för ett liv som digitala medborgare där det är nödvändigt att kunna navigera och kritiskt granska det stora informationsflöde som alla medborgare möter.

Google är det företag som samlar in mest information om världen och oss människor. Hur fungerar detta när det gäller PUL och användandet i skolmiljö? Här pratar vi om Googles makt och ansvar. Hela deras ekosystem och vad Big data är. Vikten av att vara en kritisk medborgare diskuteras och vi funderar även kring varför programmering blir så viktigt i dessa sammanhang.

Workshops

Som vi ser det behövs en grundläggande teknisk kompetens kring tjänsterna i G-Suite. Dels behöver användaren förstå hur delning och kommunikation stöds och fungerar i denna miljö och dels behöver en grundläggande förståelse för de olika verktygens funktioner och användningsområden förankras.

Vi vill också rikta fokus på förståelsen för  hur man kan samarbeta och ha tillgång till sitt material utanför klassrummet. Här ser vi inte bara till samarbete mellan lärare och elever utan även i det kollegiala arbetet. Slutligen ser vi också ett värde i att se över hur föräldrakontakter kan skötas i denna miljö. 

Pedagogiskt fokus

När grundläggande förståelse för hur Google Suite for Educations olika delar fungerar, kan fokus riktas mot hur undervisning och lärande kan förändras och förbättras. Vi ser flera områden där kopplingen mellan förändrat lärande och användande av G-Suite tydligt hänger ihop. Synen på vad som är en väl fungerande lärmiljö och hur man som pedagog i den designar sin undervisning är ett sådant. Hur elever skapar lärande som etsar sig fast i långtidsminnet genom att hitta rätt studieteknik i relation till digitala resurser är ett annat. 

Att säkerställa att kännedomen om hur digitala redskap kan bidra till en mer kvalitativ skola avseende möjligheten att ge konstruktiv feedback, dokumentera lärprocesser och göra relevanta bedömningar.

I vår översiktskarta över möjliga utbildningar hittar ni exempel på teman och områden vi ser att vi kan arbeta med tillsammans med er. Inget är skrivet i sten och tanken är att vår översikt skall ses som vägledning och inspiration till vad som skulle kunna utgöra ett gemensamt projekt.

Workshops

Till höger har vi listat ett flertal workshops med olika fokusområden. Osäker på vilken/vilka som passar dig? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ring oss på 010-209 63 00
Maila oss på google@lineducation.se

Grundläggande tekniska workshops

• Mail - Kalender - Drive
• Dokument - Kalkylark - Presentationer - Formulär
• Google Classroom

Pedagogiska workshops

• Big data, programmering och kodning
• Undervisningsdesign - skapa elevaktiva uppgifter
• Inkludering
• Google Classroom - Formativa processer och kollaborativt lärande
• Formativa processer och kollaborativt lärande
• Kreativitet med film och bild
Nu borde du blivit rejält nyfiken. Ring och prata med mig!
Kontakta Anders