Labs

Experiment

Med utgångspunkt i en djup förståelse för pedagogik och skolans unika förutsättningar, hjälper vi er att förflytta er verksamhet framåt, på ert unika sätt.

Vill du veta mer om Experiment?
Kontakta Karl

Med skolan i fokus

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv på organisation och utveckling, har vi alltid skolans förutsättningar för ögonen.

Vi vill sätta skolan i ett större sammanhang såsom samhället i stort, ledarskap som generell förutsättning eller med kontrasterade speglingar som en del i en utvecklingsprocess.

Läroplattform för Riksdagen

Varje dag bubblar det av nyfikenhet och uppfinningsrikedom i vår svenska skola. Idag är vi 50 st “Linare” som inspirerat jobbar för att tillsammans med er utveckla svensk skola.

Vi vill sätta skolan i ett större sammanhang såsom samhället i stort, ledarskap som generell förutsättning eller med kontrasterade speglingar som en del i en utvecklingsprocess.

"Ät inte gul snö."

Frank Zappa

Vi vill sätta skolan i ett större sammanhang såsom samhället i stort, ledarskap som generell förutsättning eller med kontrasterade speglingar som en del i en utvecklingsprocess.

På ett smart sätt

Med en stark förankring i skolans och förskolans verksamheter, i samarbete med verksamma pedagoger, utvecklar vi digitala plattformar, appar, dokumentationsverktyg och lärmiljöer som bidrar till att skapa meningsfulla lärprocesser.

Pedagogik som förenar

I ett ständigt föränderligt landskap av tekniska verktyg har pedagogiken aldrig varit viktigare. Pedagogiken är limmet som binder verktyg och innehåll samman. Förståelsen som ger tekniken mening i lärandets uppdrag.

Innehåll som inspirerar

Med en stark förankring i skolans och förskolans verksamheter, i samarbete med verksamma pedagoger, utvecklar vi digitala plattformar, appar, dokumentationsverktyg och lärmiljöer som bidrar till att skapa meningsfulla lärprocesser.

Flera gånger om

I ett ständigt föränderligt landskap av tekniska verktyg har pedagogiken aldrig varit viktigare. Pedagogiken är limmet som binder verktyg och innehåll samman. Förståelsen som ger tekniken mening i lärandets uppdrag.

Visste du att...

Vi jobbar idag med 60 svenska kommuner över hela landet. Våra processledare har en djup förståelse för att processledning blir som bäst när den är unikt anpassad efter verkliga förutsättningar. Därför använder vi oss inte av en enda modell, utan ser till att en modell tas fram för varje process.

Vill du veta mer om Experiment?
Kontakta oss