Event

Torsdagar på Lin

Kom och nätverka och lyssna på viktiga nyheter inom aktuella ämnen!

Biljett

Begränsat antal platser!

Pris: 495 kr exkl. moms

Quality Hotel Globe, Stockholm

Torsdagar på Lin

Torsdagar på Lin är ett nytt återkommande event på Lin Education. Här har möjlighet att nätverka, men även att bli informerade om viktiga aktuella ämnen.

Dataskydd och integritet: Vad innebär det för det dagliga arbetet i klassrummet?

Vi startar den 27:e april med att prata om nyheter inom Dataskydd och integritet. Det har nog inte gått någon förbi att personuppgiftslagen ersätts med den nya dataskyddsförordningen i maj 2018, vilket innebär att ett antal nya krav kommer att ställas på verksamheten. Kristoffer Hedram kommer berätta hur detta kommer att påverka just er.

Två lärare i samma klassrum: Ett framgångsrikt och effektivt koncept för skolutveckling och kollegial kompetensutveckling!

Vid nästa tillfälle, den 11:e maj, kommer Dita Pastene att prata om Tvålärarskap, Genom detta nya begrepp arbetar två lärare tillsammans i klassrummet och kan därmed medvetandegöra och synliggöra för varandra sin egen insats som pedagog. I ett tvålärarskap sker ett kontinuerligt kollegialt lärande och en en effektiv skolutveckling. Dita kommer under den här träffen att berätta hur ni kan använda arbetssättet på ett framgångsrikt sätt.

Biljett

Begränsat antal platser!

Pris: 495 kr exkl. moms

Quality Hotel Globe, Stockholm

Vill du veta mer?