Cirklar

En mångfald av färger

Det är inte alltid man läser en så fin text, dessvärre kommer vår fina text ersättas med ett nytt stycke. 

Hur vi låter

Det är förstås svårt att få ett helt företag att låta på samma sätt. Här syftar vi mest till hur Lin som företag låter i skriftlig kommunikation (du ska förstås vara du). På site eller i medier uppfattas vi som avslappnade och lugna.

Vi försöker begränsa användandet av utropstecken till när vi verkligen vill understryka att något är väldigt fint, bra eller kul. Vi använder inte smileys, det blir lite för fluffigt.

Cirklar

Cirklar är ett sätt för oss att se lika ut var vi än befinner oss. Lite som att en person alltid har sina karakteristiska drag. Precis som en person utvecklas vi med tiden och man kanske inte ser precis likadan ut mellan åren som går.

Det är här det fina med Cirklar kommer in; vi kan bibehålla vår Lin-känsla över tid, fast cirkel-konceptet utvecklas - för det är alltid cirklar, prickar eller runda grejer som associeras med oss :)

I ett ständigt föränderligt landskap av tekniska verktyg har pedagogiken aldrig varit viktigare. Pedagogiken är limmet som binder verktyg och innehåll samman. Förståelsen som ger tekniken mening i lärandets uppdrag.

"Ät inte gul snö."

Frank Zappa

Visste du att...

En text som beskriver lite mer tekniska detaljer, djupgående analyser eller vidare läsning. Rubriken ovan kan vara Visste du att, Fakta om etc.

En text som beskriver lite mer tekniska detaljer, djupgående analyser eller vidare läsning. Rubriken ovan kan vara Visste du att, Fakta om etc.